ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Книжка 1
1 статия   7 - 19
2 статия   21 - 32
3 статия   33 - 44
4 статия   45 - 52
5 статия   53 - 82
6 статия   83 - 88
7 статия   89 - 96
8 статия   97 - 102
9 статия   103 - 114
10 статия   115 - 119
11 статия   121 - 126
12 статия   127 - 134
13 статия   135 - 143
14 статия   145 - 155
15 статия   157 - 167
16 статия   169 - 179
17 статия   181 - 190
18 статия   191 - 206
19 статия   207 - 214
20 статия   215 - 224
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА БОБОВИ КУЛТУРИ
 
АДАПТИВНИТЕ СПОСОБНОСТИ И СЕЛЕКЦИОННАТА ЦЕННОСТ
НА ЛИНИИ ПРОЛЕТЕН ФУРАЖЕН ГРАХ (PISUM SATIVUM L.)
  Валентин Косев  
Институт по фуражните култури, Плевен
 
     Резюме
 
Изучени са адаптивните свойства на хибридни линии и сортове пролетен фуражен грах по основни количествени признаци. Определени са генотиповете с висока обща и специфична адаптивна способност, относителна стабилност и селекционна ценност в различни направления за използване. По продуктивност на зелена маса перспективни са линиите №8 и №11, характеризиращи се с висока обща адаптивна способност и относителна стабилност на признаците височина на растението и на първи боб към условията на отглеждане. Сортовете Керпо и Кристал се отличават с висока селекционна ценност по брой семена и бобове на растение и могат да се използват като родителски компоненти в комбинативната селекция за създаване на сортове с повишен броя семена и бобове на растение. Интерес за адаптивната селекция представлява линия №29, която съчетава висока продуктивност на зърно с добра хомеостатичност и относителна стабилност към средата.
Ключови думи: Грах – Генотип - Маса на семената от растение – Добив