ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Книжка 1
1 статия   7 - 19
2 статия   21 - 32
3 статия   33 - 44
4 статия   45 - 52
5 статия   53 - 82
6 статия   83 - 88
7 статия   89 - 96
8 статия   97 - 102
9 статия   103 - 114
10 статия   115 - 119
11 статия   121 - 126
12 статия   127 - 134
13 статия   135 - 143
14 статия   145 - 155
15 статия   157 - 167
16 статия   169 - 179
17 статия   181 - 190
18 статия   191 - 206
19 статия   207 - 214
20 статия   215 - 224
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ КУЛТУРИ
 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА НОВ БЪЛГАРСКИ ХИБРИД СЛЪНЧОГЛЕД – ГАБИ
  Галин Георгиев  
Добруджански земеделски институт, Генерал Тошево
 
     Резюме
 
Слънчогледовият хибрид Габи е създаден в Добруджански земеделски институт /ДЗИ/ град Генерал Тошево. Той е мъжко стерилен, двулинеен хибрид, създаден по метода на междулинейната хибридизация. Майчиният компонент е линия 217A, притежаваща цитоплазмена мъжка стерилност, а бащиния – линия 127R, разклонен възстановител на фертилността. И двете родителски форми са с отлична обща и специфична комбинативна способност. Хибрид Габи е средно ранозрял с вегетационен период 120-125 дни, височина на растенията 155-160 cm., диаметър на питата 17-20 cm. Семената са с абсолютна маса 60-65 грама и масленост 50-51%. Съдържанието на ядка в семката достига до 74.5%. Теглото на семената от едно растение е в диапазона 78-86 грама, а броят им 1280-1350. Продължителността на цъфтежа е 12-13 дни. Майчината и бащина линия цъфтят по едно и също време, което е много голямо предимство при семепроизводството. Възстановителят на фертилността е по-висок от майчиния компонент и много богат на прашец. В селекционните полета на ДЗИ новият хибрид е преминал три годишно изпитване по утвърдена за тази култура схема. Първите две години в контролно изпитване той е превишил средния стандарт съоветно с 9.1 и 6.1%, а третата година в единен конкурсен сортов опит превишението е 8.3%. Максимално полученият добив на семена е 4233 kg/hа и 2129 kg/hа добив масло, а маслеността е достигнала до 51.2%. Устойчив е на икономически важните болести и паразита синя китка. След втората година на предварително изпитване в Румъния хибрид Габи е представен за официално изпитване в структурите на румънската сортова комисия на 10 пункта. Общо през трите години Габи надвишава техния стандарт с 6% по показателя добив семена, като стойностите на този показател за целия период е бил в границите 1805-5491 kg/ha, средния добив от трите години е 3505 kg/ha. Хибрид Габи е признат официално в Румъния със сертификат № 1381/23.02.2015 и вписан в Европейския каталог на сортовете от полски и зеленчукови култури.
Ключови думи: слънчоглед, хибрид Габи, изпитване, добив семена