ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Правила за публикуване
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Книжка 1
Книжка 2
Книжка 3
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
В настоящия том на списанието са включени научни трудове представени на Национална научна конференция "Селекция и агротехника на ечемика", проведена на 5-6 ноември 2009 г. в Институт по земеделие - Карнобат.
Книжка 1         7 - 176
Книжка 2         183 - 336
Книжка 3         343 - 495