ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Книжка 1
Книжка 2
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
В настоящия том на списанието са включени научни трудове, представени на работна среща “Съвременни акценти на изследванията в трайни полски опити”, посветена на кръгли годишнини от залагане на стационарни полски опити в Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево и проведена на 3-4 септември 2007 г. в КК “Албена”. Съорганизатор на научния форум е Добричкият клон на Съюза на учените в България. През 1957 г. проф. Иван Гърбучев залага полски опит с две 9-полни сеитбообращения (плодосменно и тревополно) и с двуполката царевица – пшеница. През 1960 г. опитът е разширен с две монокултури – царевица и пшеница. В средата на 60-те години започва изпитването на две системи на минерално торене (обикновена и интензивна) и опитът през известен период се води от ст.н.с. Йосиф Петров. В края на 60-те години изследването се продължава от ст.н.с. Лила Щерева, а от 1992 г. се води от ст.н.с. I ст. Тони К. Тонев. Тогава е прекратено извеждането на 9-полните сеитбообращения. От 2000 г. се изпитват 4 нива на NPK-торене. Резултатите от изследването са публикувани в редица статии и са използвани частично в една дисертация и в един хабилитационен труд. През 1967 г. ст.н.с. I ст. Мария Петрова залага торов полски опит, в който се изпитват 49 комбинации от съотношения и норми на NPK-торене в двуполката царевица – пшеница. През 70-те години изследването е поверено на ст.н.с. Митко Господинов. След напускането му опитът се извежда от д-р Христофор Кирчев, а от 2002 г. – от ст.н.с. Маргарита Нанкова. Резултатите от изследването са публикувани в редица научни трудове и са анализирани в две дисертации. През 1987 г. н.с. Васил Василев залага под методическото ръководство на ст.н.с. I ст. Борис Клочков траен полски опит с 24 системи на обработка на почвата при 4 култури, отглеждани в 6-полното сеитбообращение царевица - пшеница - слънчоглед - пшеница - фасул - пшеница. След 1995 г. изследването се води от д-р Петър Янков. Резултатите са в основата на една дисертация и са използвани в редица научни трудове. През 1994 г. ст.н.с. Генчо Милев залага траен полски опит с изпитване на различни начини на използване на следжътвения остатък на предшественика в 6-полното сеитбообращение царевица - пшеница - слънчоглед - пшеница - фасул - пшеница. В опита се изпитват 3 нива на минерално торене. Резултатите от изследването са публикувани в редица научни трудове. През 2001 г. ст.н.с. Драгни Георгиев залага производствен опит на площ от 300 дка в 6-полно сеитбообращение. В опита се проучва технологичната страна на използване на следжътвения остатък (изгорено стърнище, почистено от остатъка стърнище и 100 % инкорпориран остатък), с изпитване на конвенционални и комбинирани машини за сеитба, както и на комбайни с и без разпръскване на следжътвените остатъци.
Книжка 1         5 - 184
Книжка 2         189 - 379