ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Книжка 1
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
На вниманието на читатителите представяме поредния брой на списание Field Crops Studies
В настоящия брой на списанието са публикувани оригинални статии и описания на нови сортове на учени от Добруджански земеделски институт и от други институти в състава на Селскостопанска академия. Обхванатите теми покриват в широки граници различни аспекти на аграрната наука - Селекция и семепроизводство, Агротехника, Растителна защита.
Книжка 1         7 - 224