ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Книжка 1
Книжка 2
Книжка 3
Книжка 4
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Аграрната наука в Добруджа има дълголетна история. От нейното начало, поставено през 1941 година със създаването на Земеделската опитна станция в гр. Добрич, до настоящия момент са изминали 65 години. През този дълъг период на постоянни търсения, ценни открития и реални постижения аграрните научни изследвания в Добруджа бяха изведени на едно съвършено ново, съвременно ниво, но пред нея се издигат нови, непокорени още върхове, към които неотклонно трябва да се стремим, за да получим желаното удовлетворение и да докажем, че сме нужни на страната си и на обществото, в което живеем. На 65-годишнината от началото на аграрната наука в Добруджа е посветен третият том на списание “Field Crops Studies”. Той съдържа четири книжки с доклади от научната конференция на тема “Устойчивото земеделие – предизвикателство за съвременната аграрна наука”, проведена на 8 и 9 юни 2006 г. в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево с любезното съдействие на Съюза на учените в България - клон Добрич и Националния център за аграрни науки - гр. София. В нея се включиха около 100 участници с 88 научни доклада в областта на генетиката, селекцията, агротехниката и растителната защита на културните растения. С провеждането на научната конференция и публикуването на научните доклади в сп. “Field Crops Studies” целим да популяризираме постиженията на българската аграрна наука през последните години и да насочим поглед към една нова алтернатива в развитието на тази наука в страната ни пред прага на Европа – устойчивото земеделие. Надяваме се, че информацията, съдържаща се в публикациите, ще бъде полезна за научните работници и специалисти в областта на земеделието.
Книжка 1         7 - 160
Книжка 2         167 - 317
Книжка 3         327 - 478
Книжка 4         487 - 640