ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Пред Вас е списание Field Crops Studies (Изследвания върху полските култури) - издание на Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево.

То е продължение на поредицата научни издания от периода 1956 - 1963 г.:
Сборник научни трудове на ДССНИИ “Вълко Червенков” (1956 - 1957);
Научни трудове на ДССНИИ (1958 - 1960);
Известия на ДССНИИ - Толбухин (1961 -1962);
Известия на Института по пшеницата и слънчогледа край гр. Толбухин (1963).
Досега във “Field Crops Studies”:

Том І – Доклади от Научна конференция на тема “Селекция и агротехника на културните растения”, проведена на 9-10 юни 2004 г. в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево и посветена на 75-годишнината от рождението на бележития български селекционер Тодор Рачински

Том ІІ – Доклади от Юбилейна научна конференция на тема “Проблеми на влакнодайните и зърнено-хлебните култури”, проведена на 29-30 септември 2005 г. в Института по памука и твърдата пшеница - гр. Чирпан и посветена на 80-годишнината от създаването на института

Том ІІІ – Доклади от Научна конференция на тема “Устойчивото земеделие – предизвикателство за съвременната аграрна наука”, проведена на 8-9 юни 2006 г. в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево и посветена на 65-годишнината от началото на аграрната наука в Добруджа

Том ІV – Научни трудове от Работна среща на тема “Съвременни акценти на изследванията в трайни полски опити”, проведена на 3-4 септември 2007 г. в КК “Албена” по повод кръгли годишнини от залагане на стационарни полски опити в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево

Том V – Доклади от Научна конференция на тема “Селекция на полски култури”, проведена на 22-23 октомври 2009 г. в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево и посветена на 80-годишнината от рождението на Тодор Рачински

Том VІ – Научни трудове от Национална научна конференция “Селекция и агротехника на ечемика”, проведена на 5-6 ноември 2009 г. в Института по земеделие – гр. Карнобат, и от Юбилейната научна конференция “Постижения и проблеми при полските култури”, проведена на 7-8 октомври 2010 г. в Института по памука и твърдата пшеница - гр. Чирпан и посветена на 85-годишнината от създаването на института

В поредния VІІ том, кн. 1 на списанието е представена информация за нови сортове и хибриди от полски култури, създадени в Добруджански земеделски институт. В следващите книжки ще бъдат публикувани доклади от Научна конференция на тема “Съвременни тенденции и основни приоритети в селекцията и агротехниката на полски култури”, която ще се проведе от 16 до 18 ноември 2011 г. в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево. Конференцията е посветена на 60-годишнината от създаването на Добруджански земеделски институт и 70-годишнината от полагане на основите на аграрната наука в Добруджа.