ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Книжка 1
1 статия   7 - 19
2 статия   21 - 32
3 статия   33 - 44
4 статия   45 - 52
5 статия   53 - 82
6 статия   83 - 88
7 статия   89 - 96
8 статия   97 - 102
9 статия   103 - 114
10 статия   115 - 119
11 статия   121 - 126
12 статия   127 - 134
13 статия   135 - 143
14 статия   145 - 155
15 статия   157 - 167
16 статия   169 - 179
17 статия   181 - 190
18 статия   191 - 206
19 статия   207 - 214
20 статия   215 - 224
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия ОБЩО ЗЕМЕДЕЛИЕ И АГРОТЕХНИКА
 
ИЗПИТВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА БИОСТИМУЛАНТ И МИНЕРАЛЕН ТОР
ВЪРХУ АНТИОКСИДАНТНАТА ЗАЩИТНА СИСТЕМА
НА ЦАРЕВИЧНИ РАСТЕНИЯ, ПОДЛОЖЕНИ НА НИСКОТЕМПЕРАТУРЕН СТРЕС
  Росица Чолакова-Бимбалова, Любка Колева, Андон Василев  
Аграрен университет, Пловдив
 
     Резюме
 
Целта на изследването беше да се проучат ефектите на биостимуланта Terra-Sorb Foliar и минералния тор Poly-Plant върху антиоксидантната защитна система на млади царевични растения (Z. mays L., хибрид Кнежа 307), подложени на нискотемпературен стрес. Растенията бяха отглеждани като субстратно-хидропонна култура в контролирана среда при температура 25±1°C/20±1°C (ден/нощ). При появата на трети лист царевичните растения бяха изложени на нискотемпературен стрес (постоянна температура 10°С) за 14 дни. Контролните растения бяха отглеждани при температурен режим 25/20°С. Седем дни след началото на нискотемпературното въздействие, част от охладените растения бяха изпръскани с 1% воден разтвор на биостимуланта Terra-Sorb Foliar и с 1% воден разтвор на минералния тор Poly-Plant. Растенията бяха оставени да се развиват за още 7 дни при същите условия. В края на експерименталния период бяха определени общата антиоксидантна активност, съдържанието на полифеноли и антоциани, както и активността на гваякол пероксидаза (GPOD). Приложението на биостимуланта и минералния тор намалиха до известна степен отрицателното влияние на ниските положителни температури върху младите царевични растения.
Ключови думи: Zea mays L. – ниски положителни температури - антиоксидантна активност - антоциани - полифеноли - биостимулант - листен тор