ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Книжка 1
1 статия   7 - 19
2 статия   21 - 32
3 статия   33 - 44
4 статия   45 - 52
5 статия   53 - 82
6 статия   83 - 88
7 статия   89 - 96
8 статия   97 - 102
9 статия   103 - 114
10 статия   115 - 119
11 статия   121 - 126
12 статия   127 - 134
13 статия   135 - 143
14 статия   145 - 155
15 статия   157 - 167
16 статия   169 - 179
17 статия   181 - 190
18 статия   191 - 206
19 статия   207 - 214
20 статия   215 - 224
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ КУЛТУРИ
 
РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ НА ЛЮЦЕРНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФУРАЖ ПРИ БИОЛОГИЧНО СЕМЕПРОИЗВОДСТВО
  Тодор Кертиков, Даниела Кертикова  
Институт по фуражните култури, Плевен
 
     Резюме
 
Експерименталната работа е извършена през периода 2011-2014 г. в Институт по фуражни култури, Плевен с основна цел установяване възможностите за семепроизводството на биологично чисти семена от люцерна сорт „Дара”. В статията е акцентирано върху растежа и развитието на люцерната за производство на фураж от първи подраст в зависимост от агрономически и метеорологични фактори при конвенционално и биологично семепроизводство. Резултатите показват, че при конкретните агрометеорологични условия приложените различни агротехнически фактори не са оказали съществено влияние върху фенофазното развитие на люцерната. В зависимост от междуредовото разстояние на отглеждане, средната височина на стъблата при посевите с междуредие 37,5 cm е с 2,91% по-голяма от тази на посевите с междуредие 12,5 cm. С най-голяма височина на стъблата, независимо от междуредовото разстояние се отличават посевите отглеждани по конвенционалната технология.
Ключови думи: Люцерна – биологично земеделие – фенофази – височина