ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Книжка 1
Книжка 2
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
В историята на българската селекция на пшеница има имена, покорили световни върхове и прославили страната ни далеч извън нейните предели. Те остават завинаги съхранени в народната памет, защото са оставили след себе си трайна следа и ценно наследство за поколенията.Българската селекция на пшеница не би била, каквато е днес, без ТОДОР РАЧИНСКИ - талантлив учен и бележит селекционер, изтъкнат популяризатор на българската агрономическа наука и селекционните постижения в нашата страна, отдал целия си съзнателен живот, професионален опит и енергия на възхода на земеделската наука и родното селско стопанство. Животът и делото му са неразривно свързани с Добруджански земеделски институт, където работи и твори от 1963 г. до кончината си. В периода 1970-1979 г. създава 22 сорта пшеница, сред които Русалка, Чародейка, Юбилей, Тракия, Огоста, Скития, Рубин. Разработва теоретични и методични въпроси от приложната генетика на пшеницата. Извършва ценни изследвания по наследяването на количествените признаци, обуславящи продуктивността при пшеницата, както и най-подробни проучвания върху качеството на зърното и възможностите за съчетаване по селекционен път на високата продуктивност с високите технологични показатели. Пръв оценява и използва световните селекционни постижения и ги въвежда в селскостопанската практика на страната; пръв създава и внедрява нискостъблените пшеници с повишена продуктивност и висока устойчивост на полягане, използва нови генетични източници за увеличаване потенциала на класа, за устойчивост срещу болести и други стресови фактори, за повишаване на качеството на зърното. Автор на 55 научни и научно-популярни публикации. Завършва жизнения си път на 26. декември 1980 г. при автомобилна злополука, като оставя в наследство за поколенията ценни сортове, които и 30 години след гибелта му заемат около 60% от засятите с пшеница площи в България. На 4 юли 2009 г. се навършват 80 години от рождението на този забележителен феномен в българската селекция. На тази кръгла годишнина посвещаваме Националната конференция “Селекция на полски култури”, проведена на 22 и 23 октомври 2009 година в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево. В нея се включиха 34 участници с 41 научни доклада, публикувани в петия том на списание “Field Crops Studies”. Основната цел на конференцията бе да се анализира съвременното ниво на селекцията на полски култури в България, да се открие мястото и да се очертаят перспективите на нашата страна в развитието на световната селекция.
Книжка 1         11 - 199
Книжка 2         207 - 399