ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Книжка 1
Книжка 2
Том I, 2004
Публикационнен процес
В настоящото издание са включени дискутирани и защитени научни доклади, представени на Юбилейната научна конференция с международно участие “Проблеми на влакнодайните и зърнено-хлебните култури”, проведена на 29-30 септември 2005 г. Конференцията е посветена на 80–годишния юбилей на Института по памука и твърдата пшеница в Чирпан. Публикациите отразяват съвременните проблеми на земеделската наука и обобщените резултати от изследванията в следните две тематични направления:
- Селекция и семепроизводство на влакнодайни и зърнено-хлебни култури; - Агротехнически, агроекологични и икономически аспекти при производството и преработката на влакнодайни и зърнено-хлебни култури.
Авторите носят пълна отговорност за верността на изнесените научни данни, прилаганите методи на работа и направените обобщения и изводи.
Благодарим на всички автори за участието в Юбилейната научна конференция!
Книжка 1         5 - 176
Книжка 2          -