ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Книжка 1
Книжка 2
Книжка 3
Публикационнен процес
Първият том на списанието съдържа 3 книжки с доклади от Научната конференция на тема “Селекция и агротехника на културните растения”, проведена на 9 и 10 юни 2004 г. в Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево и посветена на 75-годишнината от рождението на бележития български селекционер Тодор Рачински. Конференцията е организирана и проведна по инициатива на Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево с любезното съдействие на Фондация “Тодор Рачински” - гр. Враца, Съюза на учените в България - клон гр. Добрич и Националния център за аграрни науки - гр. София. В нея се включиха над 100 участници с 82 научни доклада в областта на генетиката, селекцията и агротехниката на културните растения, разпределени в 5 основни раздела: Селекция на зърнено-житни култури, Селекция на бобови култури, Селекция на технически и други култури, Общо земеделие и агротехника, Растителна защита. Публикуването на представените научни доклади в първия том на сп. Field Crops Studies цели да популяризира постиженията на аграрната наука в България през последните години. Надяваме се, че списанието ще представлява интерес и ще бъде полезно за младите научни работници и специалисти в областта на земеделието.
Книжка 1         13 - 176
Книжка 2         183 - 352
Книжка 3         359 - 518