ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Книжка 1
1 статия   7 - 19
2 статия   21 - 32
3 статия   33 - 44
4 статия   45 - 52
5 статия   53 - 82
6 статия   83 - 88
7 статия   89 - 96
8 статия   97 - 102
9 статия   103 - 114
10 статия   115 - 119
11 статия   121 - 126
12 статия   127 - 134
13 статия   135 - 143
14 статия   145 - 155
15 статия   157 - 167
16 статия   169 - 179
17 статия   181 - 190
18 статия   191 - 206
19 статия   207 - 214
20 статия   215 - 224
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ КУЛТУРИ
 
ХИБРИДИЗАЦИЯ НА КУЛТУРНИЯ СЛЪНЧОГЛЕД HELIANTHUS ANNUUS L. С ДИВИЯ ВИД HELIANTHUS DIVARICATUS L.
  Даниела Вълкова, Нина Ненова, Юлия Енчева  
Добруджански земеделски институт, Генерал Тошево
 
     Резюме
 
Междувидова хибридизация е осъществена между културния слънчоглед Helianthus annuus L. и дивия многогодишен вид Helianthus divaricatus L. Хибридни растения са получени чрез прилагане на класически методи на селекция и биотехнологичния метод embryo rescue. Определена е степента на кръстосваемост. Получените растения са характеризирани по някои морфологични и фенологични признаци. Установено е, че проучваните образци от H. divaricatus са носители на Rf гени за CMS Pet1. Като резултат от самоопрашване, сестринско опрашване и бекросиране са получени F2 и BC1 генерации, които се характеризират с голямо разнообразие по морфологични и фенологични признаци. Методът embryo rescue може успешно да се използва за преодоляване трудностите при прилагане на методите на класическата селекция.
Ключови думи: Helianthus divaricatus L., кръстосваемост, embryo rescue