ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Книжка 1
1 статия   7 - 19
2 статия   21 - 32
3 статия   33 - 44
4 статия   45 - 52
5 статия   53 - 82
6 статия   83 - 88
7 статия   89 - 96
8 статия   97 - 102
9 статия   103 - 114
10 статия   115 - 119
11 статия   121 - 126
12 статия   127 - 134
13 статия   135 - 143
14 статия   145 - 155
15 статия   157 - 167
16 статия   169 - 179
17 статия   181 - 190
18 статия   191 - 206
19 статия   207 - 214
20 статия   215 - 224
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА БОБОВИ КУЛТУРИ
 
“ГТБ-ВЕЖЕН” – НОВ СОРТ
ОБИКНОВЕН ЗРЯЛ ФАСУЛ (P. VULGARIS L.)
  Димитър Генчев, Иван Киряков  
Добруджански земеделски институт, Генерал Тошево
 
     Резюме
 
Oсновният проблем от технологията за отглеждане на зрял фасул (Phaseolus vulgaris L.) е прибирането. Начинът на прибиране зависи от типа на растението. При технология на отглеждане, която използва ниско ниво на механизация и прибирането е ръчно, типът на растението не е от значение, с изключение на случаите когато морфологията му има отрицателна корелация с продуктивността. Най-подходящият хабитус за директна жътва със зърнокомбайн е IIа тип, с правостоящо растение, високо разположени и неразпукващи се бобове, бели семена, устойчиво на икономически важните болести. Освен това сортовете от този тип се характеризират с висок добив при най-висока стабилност. Правостоящото растение осигурява по-добра осветеност на посева, по-добра фотосинтетична дейност и по-висока продуктивност. То осигурява по-добра проветряемост на посева, по-малко проблеми с болести и намалява до минимум проблемите свързани с чести валежи по време на прибиране. Ето защо селекционно-подобрителната работа в ДЗИ – Г. Тошево е насочена за създаване на сортове зрял фасул с такава характеристика. До сега в ДЗИ – Г. Тошево са създадени три сорта зрял фасул с хабитус IIa тип – ‘Прелом’, ‘Абритус’ и ‘Лудогорие’.
Сорт ‘ГТБ-Вежен’ е създаден от Димитър Генчев и Иван Киряков, ДЗИ – Генерал Тошево чрез многократен индивидуален отбор в хибридна популация на кръстоската DG 5-44 [DG 1-59 (с бели бъбрековидни семена) / DG 1-59 (със семена тип пинто) произхождащи от сложната кръстоска Kodiak /4/ Ореол / А 769 // Гърмен /3/ Прелом / Зорница //Десислава]. Сорт зрял фасул ‚ГТБ-Вежен‘ (Phaseolus vulgaris L.) е признат за оригинален и може да бъде вписан в списък Б на Официалната сортова листа на страната със заповед № РД 12-11/15.05.2015 г. на министъра на земеделието и храните. Вегетационният период на сорт ‘ГТБ-Вежен’ е 81±4 d, с 4 d по-дълъг от сорт ‘Еликсир‘, със едем дни по-кратък от сорт ‚Добруджански 7‘ и с 6 дни по-кратък сорт ‘Абритус’. Главното стъбло и разклоненията на сорт ‘’ завършват с вегетативна пъпка. Растението е без притка и не поляга (IIа тип). Хипокотилът е зелен. Височината на растението в зависимост от условията на околната среда е в границите на 40 – 60 cm. Бобовете са разположени в горните 4/5ти от растението. Сортът е подходящ за директно прибиране. Листата са зелени, средно релефни, големи, средно окосмени отгоре и отдолу, със заоблено-четириъгълна форма и средно-заострен връх. Цветовете са с бели байраче и крилца, зелена ладийка и голям прицветник.
Бобовете са средно дълги и средно широки, заоблени, със средно съотношение дебелина:ширина, зелени, с лико, вдлъбната надлъжна форма, средно извити, леко пресечен връх, средно релефна повърхност, средно дълъг и средно извит клюн.
Семената са бели, със слабо жилкуване и слаб до среден гланц. Надлъжната форма е бъбрековидна, а напречната почти елиптична. Теглото на 1000 семена е 360 ± 20 g, а хектолитровото тегло 73.5 ± 1.2 kg. Те имат много добър вкус и се сваряват за 120 ± 10 min. Съдържанието на протеин е 18.6±1.1%.
Сорт ‘ГТБ-Вежен’ е със силно чувствителна реакция както на листата, така и на бобовете към щамовете бактерийен пригор ХВ96221 и ХВ99132. Към раса 1 и раса 6 на ореоловия пригор както листата, така и бобовете на сорт ‘ГТБ-Вежен’ са устойчиви. Към щама на бактерийното увяхване СС96212 (жълт вариант) сорт ‘ГТБ-Вежен’ на 30-тия ден след инокулация показва индекс на увяхване 6.5 и индекс на потискане на растежа 4.0. Спрямо изолат Ss-1 на склеротиния сорт ‘ГТБ-Вежен’ е средно устойчив на 15тия ден след инокулацията. Към раса 6 и раса 81 на причинителя на антракнозата е силно чувствителен.
Сорт ‘ГТБ-Вежен’ не е чувствителен на линурон (оценка 1), докато сорт ‚Добруджански 7‘ е средно чувствителен (оценка 4), сорт ‚Еликсир‘ е слабо чувствителен (оценка 3), а сортовете ‚Абритус‘ и ‚Беслет‘ са силно чувствителни (оценка 7).
Ключови думи: Phaseolus vulgaris; нов сорт; зрял фасул; РХС-различимост, хомогенност и стабилност; БСК – биологични и стопански качества; антракноза; ръжда; склеротиния; бактерийен пригор; ореолов пригор; бактерийно увяхване; прибиране.