ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Книжка 1
1 статия   7 - 19
2 статия   21 - 32
3 статия   33 - 44
4 статия   45 - 52
5 статия   53 - 82
6 статия   83 - 88
7 статия   89 - 96
8 статия   97 - 102
9 статия   103 - 114
10 статия   115 - 119
11 статия   121 - 126
12 статия   127 - 134
13 статия   135 - 143
14 статия   145 - 155
15 статия   157 - 167
16 статия   169 - 179
17 статия   181 - 190
18 статия   191 - 206
19 статия   207 - 214
20 статия   215 - 224
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ
 
СЕЛЕКЦИОННА СТОЙНОСТ НА СОРТОВЕ С РАЗЛИЧЕН ВЕГЕТАЦИОНЕН ПЕРИОД ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ДОБИВА ЗЪРНО ПРИ ОБИКНОВЕНАТА ПШЕНИЦА
  Николай Ценов  
Агроном I Холдинг, 9300 Добрич, България
 
     Резюме
 
Опитна обстановка и цел: Изследвани са селекционни линии от няколко групи кръстоски, които са създадени в различни периоди от време в резултат на отделните изследвания върху датата на изкласяване и периода до физиологична зрелост. Поставената цел е била да се установи, дали след комбиниране на сортове с различен период до изкласяване може високата продуктивност би могла да се комбинира успешно с различна ранозрелост. Методи и подходи: Анализирани са важни стопански качества на селекционни линии, които са създадени на основата на три различни по дата на изкласяване сортове: Галатея, Ивета и Медея (407-1). За втори компонент при кръстосване са използвани сортове, които в максимално възможна степен да бъдат различни от тях по морфология и компоненти на продуктивността, на фона на различна дата на изкласяване. Сравнявани са компонентите на продуктивността и добива зърно на ранни и късни линии за да се установи има ли принципна различа между, както и според използваните три донора. Резултати: Отборът на форми с различна дата на изкласяване е ефективен. В резултат на това разликата в датата на изкласяване между групите от ранни и късни линии е достоверна, без оглед кой от трите сорта е използван. Създаването на селекционни линии с добив зърно по-висок от респективния бащиния компонент е относително лесно. При сравнение с еталонния сорт Пряспа обаче, само около 40 % от тези линии са по-продуктивни. Основни изводи: По-големият брой на дните до изкласяване е съчетан с по-висок добив зърно. Единствено в групата линии с участие на сорт Галатея няма разлика в добива зърно между ранни и късни. В останалите две групи по-късните линии са доказано по-продуктивни.
Ключови думи: пшеница, добив зърно, дата на изкласяване, корелации