ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Правила за публикуване
Том X, 2016
Том IX, 2014
Книжка 1
Книжка 2
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
В историята на Добруджански земеделски институт и в историята на българската селекция на пшеница името Тодор Рачински е непреходна легенда, символ на съзидание, на сътворение на най-свещеното благо за българина – хляба, синоним на всеотдаденост на науката и на човешко достойнство, име, което заслужено се ползва от почитта не само на своите съвременници, но и на своите потомци. Осемдесет и пет години ни делят от рождението на този забележителен феномен в българската селекция във Враца на 4. юли през далечната 1929 г. Селекционер на пшеница в Добруджански земеделски институт от 1963 г. до кончината си. Директор на института от декември 1974 до 1980 г. В периода 1970-1979 г. създава 22 сорта пшеница, сред които Русалка, Чародейка, Юбилей, Тракия, Огоста, Скития, Рубин. Разработва теоретични и методични въпроси от приложната генетика на пшеницата. Извършва ценни изследвания по наследяването на количествените признаци, обуславящи продуктивността при пшеницата, както и най-подробни проучвания върху качеството на зърното и възможностите за съчетаване по селекционен път на високата продуктивност с високите технологични показатели. Пръв оценява и използва световните селекционни постижения и ги въвежда в селскостопанската практика на страната; пръв създава и внедрява нискостъблените пшеници с повишена продуктивност и висока устойчивост на полягане, използва нови генетични източници за увеличаване потенциала на класа, за устойчивост срещу болести и други стресови фактори, за повишаване на качеството на зърното. Автор на 55 научни и научно-популярни публикации. Завършва жизнения си път на 26. декември 1980 г. при автомобилна злополука, като оставя в наследство за поколенията ценни сортове, които и над 30 години след гибелта му заемат около 60% от засятите с пшеница площи в България. На 85-годишнината от рождението на бележития селекционер посвещаваме Националната научна конференция “Традиционни и иновативни подходи в селекцията и агротехниката на полски култури”, която се проведе на 30 и 31 октомври 2014 година в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево. В нея се включиха 26 участници с 31 научни доклада, публикувани в деветия том на списание “Field Crops Studies”. Основната цел на конференцията бе да се популяризира прилагането на иновативни подходи в българската селекция и агротехника на полски култури, които са предпоставка за развитието на конкурентно земеделие.
Книжка 1         7 - 176
Книжка 2         183 - 351