ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Книжка 1
Книжка 2
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
В историята на Добруджански земеделски институт и в историята на българската селекция на пшеница името Тодор Рачински е непреходна легенда, символ на съзидание, на сътворение на най-свещеното благо за българина – хляба, синоним на всеотдаденост на науката и на човешко достойнство, име, което заслужено се ползва от почитта не само на своите съвременници, но и на своите потомци. Осемдесет и пет години ни делят от рождението на този забележителен феномен в българската селекция във Враца на 4. юли през далечната 1929 г. Селекционер на пшеница в Добруджански земеделски институт от 1963 г. до кончината си. Директор на института от декември 1974 до 1980 г. В периода 1970-1979 г. създава 22 сорта пшеница, сред които Русалка, Чародейка, Юбилей, Тракия, Огоста, Скития, Рубин. Разработва теоретични и методични въпроси от приложната генетика на пшеницата. Извършва ценни изследвания по наследяването на количествените признаци, обуславящи продуктивността при пшеницата, както и най-подробни проучвания върху качеството на зърното и възможностите за съчетаване по селекционен път на високата продуктивност с високите технологични показатели. Пръв оценява и използва световните селекционни постижения и ги въвежда в селскостопанската практика на страната; пръв създава и внедрява нискостъблените пшеници с повишена продуктивност и висока устойчивост на полягане, използва нови генетични източници за увеличаване потенциала на класа, за устойчивост срещу болести и други стресови фактори, за повишаване на качеството на зърното. Автор на 55 научни и научно-популярни публикации. Завършва жизнения си път на 26. декември 1980 г. при автомобилна злополука, като оставя в наследство за поколенията ценни сортове, които и над 30 години след гибелта му заемат около 60% от засятите с пшеница площи в България. На 85-годишнината от рождението на бележития селекционер посвещаваме Националната научна конференция “Традиционни и иновативни подходи в селекцията и агротехниката на полски култури”, която се проведе на 30 и 31 октомври 2014 година в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево. В нея се включиха 26 участници с 31 научни доклада, публикувани в деветия том на списание “Field Crops Studies”. Основната цел на конференцията бе да се популяризира прилагането на иновативни подходи в българската селекция и агротехника на полски култури, които са предпоставка за развитието на конкурентно земеделие.
Книжка 1         7 - 176
Книжка 2         183 - 351