ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Книжка 1
Книжка 2
1 статия   203 - 208
2 статия   209 - 217
3 статия   219 - 226
4 статия   227 - 238
5 статия   239 - 248
6 статия   249 - 254
7 статия   255 - 259
8 статия   261 - 267
9 статия   269 - 281
10 статия   283 - 290
11 статия   291 - 298
12 статия   299 - 303
13 статия   305 - 309
14 статия   311 - 322
15 статия   323 - 333
16 статия   335 - 348
17 статия   349 - 357
18 статия   359 - 370
19 статия   371 - 380
20 статия   381 - 388
21 статия   389 - 394
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия ОБЩО ЗЕМЕДЕЛИЕ И АГРОТЕХНИКА
 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТВЪРДОСТТА НА ПОЧВАТА
ПРИ СИСТЕМНО ЗАОРАВАНЕ И БИОРАЗГРАЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ ОСТАТЪЦИ
ОТ ПОЛСКИ КУЛТУРИ В ДОБРУДЖА
  Илия Илиев, Генчо Милев  
Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево
 
     Резюме
 
Строгите санкции срещу изгарянето на стърнищата от полски култури - дългогодишна практика на земеделците в Добруджа - наложиха системно раздробяване и заораване на растителните остатъци. Климатичните условия в района предполагат умерен темп на разграждане на остатъците, при което натрупването им в почвата неминуемо ще доведе до промени във физическите и характеристики, пряко свързани с работата на почвообработващите машини. Целта на изследването е да се проучи твърдостта на почвата в обработваемия слой при различни начини на системно третиране на растителните остатъци. Опитът е стационарен и включва следните варианти при типично полско сеитбообращение в Добруджа: без растителни остатъци; системно раздробяване и заораване; разграждане на заорани РО със съвременни биоагенти. Твърдостта на почвата е измервана съгласно изискванията на стандарта ASAE EP542(R2009) с лесно преносим почвен коничен плътномер, манивелен тип, осигуряващ постоянна скорост на проникване. Във вариантите със системно заораване на РО, провеждано в продължение на 16 г., се наблюдава тенденция към намаляване на твърдостта на почвата в горния обработваем слой (0-20 cm), но разликите все още са в границите на статистическата грешка. Системното заораване и биоразграждане на РО не води до промяна на твърдостта на почвата в орния слой.

Ключови думи: Твърдост на почвата - Полски култури - Растителни остатъци – Заораване Биоразграждане