ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Книжка 1
Книжка 2
1 статия   203 - 208
2 статия   209 - 217
3 статия   219 - 226
4 статия   227 - 238
5 статия   239 - 248
6 статия   249 - 254
7 статия   255 - 259
8 статия   261 - 267
9 статия   269 - 281
10 статия   283 - 290
11 статия   291 - 298
12 статия   299 - 303
13 статия   305 - 309
14 статия   311 - 322
15 статия   323 - 333
16 статия   335 - 348
17 статия   349 - 357
18 статия   359 - 370
19 статия   371 - 380
20 статия   381 - 388
21 статия   389 - 394
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ КУЛТУРИ
 
ПРОДУКТИВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТ НА МАНА И СИНЯ КИТКА
НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ХИБРИДИ СЛЪНЧОГЛЕД
ПОЛУЧЕНИ С УЧАСТИЕТО НА ЛИНИЯ 217 КАТО МАЙЧИН КОМПОНЕНТ
  Галин Георгиев, Пенка Пеевска, Пепа Шиндрова, Емил Пенчев  
Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево
 
     Резюме
 
Проучването е проведено в Добруджански земеделски институт гр. Ген. Тошево през 2009 и 2010 г.Проучени са 26 хибридни комбинации с участието на линия 217 А като майчин компонент и 26 различния възстановител на фертилността между, които и бащини линии на вече признати и утвърдени у нас хибриди. Изследвани са следните признаци - добив семена кг/дка, процент спрямо среден стандарт %, масленост %, добив масло кг/дка, процент спрямо среден стандарт %, устойчивост към мана, устойчивост към паразита синя китка. Открояват се хибриди с много добри стойности на проучваните признаци и през двете години на изследването. Най-висок среден добив семена от декар са получени при хибридните комбинации 217 Aх 243R, 217 Aх 340R и 217 Aх 453R съответно 408.3,399.3 и 391.6 кг/дка. Хибридите с най-високата масленост са 217 Aх 166R – 52.4% и 217 Ax 370R – 52.2%. Някой от кръстоските - 217 Aх 166R /Велека/, 217 Aх 340R /Вокил/, 217 Aх 127R /Габи/ вече са в официално сортоизпитване и показват много добри резултати. Дванадесет от проучваните хибридни комбинации са едновременно устойчиви на мана и синя китка, а четиринадесет са устойчиви само на синя китка. Линия 217 се откроява с много добра комбинативна способност и успешно може да се използва в създаването на високодобивни хибриди слънчоглед.

Ключови думи: линия 217, признаци, продуктивност, комбинативна способност.