ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Книжка 1
Книжка 2
1 статия   203 - 208
2 статия   209 - 217
3 статия   219 - 226
4 статия   227 - 238
5 статия   239 - 248
6 статия   249 - 254
7 статия   255 - 259
8 статия   261 - 267
9 статия   269 - 281
10 статия   283 - 290
11 статия   291 - 298
12 статия   299 - 303
13 статия   305 - 309
14 статия   311 - 322
15 статия   323 - 333
16 статия   335 - 348
17 статия   349 - 357
18 статия   359 - 370
19 статия   371 - 380
20 статия   381 - 388
21 статия   389 - 394
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА БОБОВИ КУЛТУРИ
 
ВЛИЯНИЕ НА ЛИСТНОТО ТОРЕНЕ С ХОРТИГРОУ
ВЪРХУ ПРОДУКТИВНОСТА ПРИ ОБИКНОВЕН БОСИЛЕК
/ OCIMUM BASILICUM VAR. GLABRATUM /
  Иван Янчев, Веселин Иванов  
Аграрен Университет - Пловдив
 
     Резюме
 
Изследването е осъществено в УОБВ на кат. Растениевъдство при АУ- Пловдив за период от три години 2007- 2009 г. върху босилек със щитовидни съцветия. Основното направление при отглеждането на босилека е като следжътвена култура. Използвахме предшественик пшеница с балансирано торене N 9kg/da; 5 kg P2O5; 9 kg/da K2O. Изпитани са три варианта Хортигроу (Хортигроу със съдържание N: P: K – 30: 20: 10, микроелементи MgO, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, хортигроу със съдържание N: P: K – 20: 20: 20, микроелементи MgO, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Хортигроу със съдържание N: P: K – 5: 50: 20, микроелементи MgO, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn с норма 3g/1л.H2O. През вегетацията са извършени три третирания от фаза начало на разклоняване до фаза цъфтеж на разклоненията от втори порядък. Подържана е почвена влажност от 75-85 %ППВ, чрез редовно поливане с напоителна норма от 400 m2. За изследвания период през вегетацията ежегодно е отчитан добива от свежа и суха маса, както и динамиката на листната площ в три пункта. Резултатите от изследването показват положително влияние от листното торене демонстрирано, чрез повишаване на добивите на свежа и суха маса и размера на формираната листна площ. Приложената технология дава възможност за реализиране на максимални добиви от свежа херба над 4 t/da.

Ключови думи: Босилек, листно торене