ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Книжка 1
Книжка 2
1 статия   203 - 208
2 статия   209 - 217
3 статия   219 - 226
4 статия   227 - 238
5 статия   239 - 248
6 статия   249 - 254
7 статия   255 - 259
8 статия   261 - 267
9 статия   269 - 281
10 статия   283 - 290
11 статия   291 - 298
12 статия   299 - 303
13 статия   305 - 309
14 статия   311 - 322
15 статия   323 - 333
16 статия   335 - 348
17 статия   349 - 357
18 статия   359 - 370
19 статия   371 - 380
20 статия   381 - 388
21 статия   389 - 394
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА БОБОВИ КУЛТУРИ
 
ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ФАКТОРИ
ВЪРХУ ПРОДУКТИВНОСТТА НА СОРГО ЗА ЗЪРНО
  Калин Сланев, Станимир Енчев, Цветан Кикиндонов  
Земеделски Институт - Шумен
 
     Резюме
 
Зачестилите засушавания и воден дефицит през вегетацията актуализират внедряването на соргото като алтернативна фуражна култура в България. Соргото се отличава с изключителната си пластичност и адаптивност към почвено климатичните условия, което обуславя широкия ареал на разпространение. В изследването са изложени резултати от проучването по продуктивност на богат набор от сортове и хибриди сорго за зърно от чужда и наша селекция. Резките климатични промени, проявяващи се през последните години, налагат поддържането на сортове с по-широк диапазон на сроковете на узряване и селекция на сортове с по-голяма адаптираност към екстремни абиотични фактори. При условия на екстремно високи температури и липсата на достатъчно влага се проявява адаптивния потенциал на сорто­вете с по-къса вегетация. Резултатите от изпитванията потвърждават високия продуктивен потенциал на соргото за зърно, което е особено подходящо за отглеждане в условията на екстремни отклонения от агро-климатичните норми в България.

Ключови думи: Сорго за зърно- продуктивност- валежи