ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Книжка 1
Книжка 2
1 статия   203 - 208
2 статия   209 - 217
3 статия   219 - 226
4 статия   227 - 238
5 статия   239 - 248
6 статия   249 - 254
7 статия   255 - 259
8 статия   261 - 267
9 статия   269 - 281
10 статия   283 - 290
11 статия   291 - 298
12 статия   299 - 303
13 статия   305 - 309
14 статия   311 - 322
15 статия   323 - 333
16 статия   335 - 348
17 статия   349 - 357
18 статия   359 - 370
19 статия   371 - 380
20 статия   381 - 388
21 статия   389 - 394
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ
 
РАСОВО РАЗНООБРАЗИЕ В ПОПУЛАЦИИТЕ НА ПРИЧИНИТЕЛЯ
НА БРАШНЕСТАТА МАНА ПО ПШЕНИЦАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007 – 2009 ГОДИНА
  Илия Илиев  
Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево
 
     Резюме
 
Проучени са 118 проби с клейстотеции на брашнестата мана по пшеницата (Blumeria graminis tritici) от 10 пункта в страната събрани през периода 2007-2009 г. Разработени са 354 еднотуфични култури (изолати) на патогена и са тестирани с помощта на 12 сорта диференциатори и 15 моногенни лини. Изследването е проведено в Добруджанския Земеделски Институт край Ген. Тошево. Установени са 73 физиологични раси, от които 3 не са установявани досега и са физиологични раси с различни комбинации за вирулентност към използваните сортове диференциатори. В проучените популации на патогена най-често е установявана раса 1611. С по-голяма честота на срещане са и расите: 1631 и 3611. Раса 1611 е установена при 56 изолати, което представлява 15,78 % от проучените култури. С помощта на моногенните линии са установени 191 генетични формули, характеризиращи различната вирулентност в популациите на патогена. Най-честата комбинация за ефективност на гените е представена чрез генетичната формула: 2,3a,3b,3c,4a,7,17,1+2+9 / 1,3d,4b,5,6,8,2+6 заемаща 3,12 % от разработените проби. С висока ефективност към проученото расово разнообразие за вирулентността на патогена се отличават гените: Рm 7, Рm 3b, Рm 3с и Рm 1+2+9.

Ключови думи: брашнеста мана, Blumeria graminis tritici, пшеница, Pm гени, вирулентност