ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Книжка 1
1 статия   5 - 26
2 статия   17 - 24
3 статия   25 - 38
4 статия   39 - 48
5 статия   49 - 60
6 статия   64 - 72
7 статия   73 - 84
8 статия   85 - 96
9 статия   97 - 102
Книжка 2
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
 

Изследвания
върху полските култури


TOM XI
Книжка 1

2018
REVIEW

Основни представители от разред Hemiptera (Sternorrhyncha), подразред Aphididae в люцерновата агроценоза. Литературен обзор    
Ивелина Николова   5 - 26
 
ORIGINAL PAPER

Оценка на стабилността на инсектицидни продукти прилагани за контрол на основни неприятели при люцерна    
Ивелина Николова1 • Наталия Георгиева1 • Грози Делчев2   17 - 24
 
Взаимодействие генотип-среда и стабилност на сортове фуражен граф (Pisum sativum L.)    
Валентин Косев • Наталия Георгиева   25 - 38
 
Анализ на видове пшеница (Triticum, Poaceae) при различни условия на отглеждане    
Драгомир Пламенов1 • Надя Даскалова1 • Пламена Янкова1 • Павлина Наскова1 • Пенко Спецов2   39 - 48
 
Резултати от демонстрационен опит с наши и чужди сортове соя, при неполивни условия на отглеждане    
Георги Георгиев • Росица Тодорова   49 - 60
 
Адаптивна селекция при твърдата пшеница Triticum durum Desf. Получаване на селекционни материали с повишена студоустойчивост, оценена при различни условия.    
Тодор Александров • Татяна Петрова   64 - 72
 
Bulgarian variety samples as source material for winter wheat breeding in the conditions of forest-steppe of Ukraine    
Halyna Volohdina • Oleksandr Demydov • Vira Kyrylenko • Nataliia Dubovyk   73 - 84
 
Main soil tillage types and their effect on the agronomic response of common bean (Phaseolus vulgaris L.)    
Margarita Nankova   85 - 96
 
NEW HYBRID

New Bulgarian sunflower hybrid “LINZI”    
Nina Nenova   97 - 102