ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Книжка 1
Книжка 2
1 статия   9 - 16
2 статия   17 - 24
3 статия   25 - 36
4 статия   37 - 52
5 статия   53 - 68
6 статия   69 - 80
7 статия   81 - 96
8 статия   97 - 106
9 статия   107 - 114
10 статия   115 - 124
11 статия   125 - 134
12 статия   135 - 150
13 статия   151 - 158
14 статия   159 - 168
15 статия   169 - 182
16 статия   183 - 192
17 статия   193 - 202
18 статия   203 - 210
19 статия   211 - 216
20 статия   217 - 228
21 статия   229 - 234
22 статия   235 - 242
23 статия   243 - 250
24 статия   251 - 260
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
 

Изследвания
върху полските култури


TOM XI
Книжка 2

2018
ORIGINAL PAPER

Качествени и количествени промени в зърното от пролетен фий (Vicia sativa L.) сорт Темпо в зависимост от приложените технологии на отглеждане    
Тодор Кертиков • Даниела Кертикова   9 - 16
 
Сравнителна характеристика на потомства люцернна (Medicago sativa L.) с оглед на селекцията    
Даниела Кертикова • Тодор Кертиков   17 - 24
 
Устойчивост на български сортове зрял фасул към група щамове на Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli и X. fuscans subsp. fuscans    
Иван Киряков • Димитър Генчев   25 - 36
 
ГТБ-Скития – нов сорт обикновен зрял фасул (Phaseolus vulgaris L.)    
Димитър Генчев • Иван Киряков   37 - 52
 
Селекционна оценка по съдържание на фотосинтетични пигменти на образци власатка (Festuca ssp.) и ежова главица (Dactylis glomerata L.)    
Анелия Кътова • Желязко Вълчинков • Анна Илиева   53 - 68
 
Селекционна оценка по съдържание на фотосинтетични пигменти на образци пасищен райграс (Lolium perenne L.)    
Анелия Кътова • Желязко Вълчинков • Анна Илиева   69 - 80
 
Turkish seed sector: Current situation and future directions    
Yalcin Kaya • Necmi Beser   81 - 96
 
Изследване продуктивността и качествените показатели на група нови сортове зимна мека пшеница    
Емил Пенчев • Соня Донева • Румяна Александрова   97 - 106
 
Инсектициди за борба с памуковата листна въшка (Aphis gossypii Glover) по памука    
Стефан Рашев   107 - 114
 
Корелационен и Path анализ на добива и някои признаци свързани с продуктивността при линии зимен фуражен ечемик от var. pallidum    
Дарина Димова • Милка Димитрова-Донева   115 - 124
 
Корелационен и Path-коефициентен анализ на добива и някои негови компоненти при перспективни линии пролетен ечемик    
Милка Димитрова-Донева • Маргарита Гочева   125 - 134
 
Алелопатичния ефект на слънчогледова синя китка (Orobanche cumana Wallr.) върху поникването и първоначалното развитие на Lactuca sativa L.    
Пламен Маринов-Серафимов1 • Ирена Голубинова1 • Валентина Енчева2 • Щелияна Калинова3   135 - 150
 
Прояви на хетерозис на някои количествени признаци при два късни царевични хибриди    
Пенка Вълчинкова   151 - 158
 
Ефективност на някои почвени хербициди при зимна обикновена пшеница сорт „Дунавия”    
Светлана Стоянова   159 - 168
 
Влияние на вегетационния хербицид Тарга Супер 5ЕК и някои растежни регулатори върху качеството на семената при пролетна рапица    
Светлана Стоянова1 • Илияна Петрова2 • Гергана Иванова-Ковачева1   169 - 182
 
Биометричен анализ от приложението на три лозови подложки върху някои агробиологични и растежни характеристики на лоза сорт Русалка 3    
Красимира Узунова1 • Галина Дякова2 • Ралица Минчева2   183 - 192
 
Биометричен анализ от приложението на три лозови подложки върху технологични признаци на лоза сорт Русалка 3    
Красимира Узунова1 • Галина Дякова2 • Ралица Минчева2   193 - 202
 
Influence of the urea fertilization on the N, P, K and crude protein content in grain of winter barley (Hordeum vulgare L.)    
Nesho Neshev • Mariyan Yanev • Anyo Mitkov • Tonyo Tonev   203 - 210
 
Identifying of sunflower genotype resistant/tolerant to races of broomrape present in Braila area, Romania    
Florin Gabriel Anton2 • Maria Păcureanu Joiţa1 • Luxiţa Rîşnoveanu3,4 • Elisabeta Sava5   211 - 216
 
Наследяване на някои елементи на продуктивността при кръстоски зимен ечемик    
Тошка Попова • Дарина Вълчева   217 - 228
 
Фитосанитарно състояние на посевите от зимуващ овес (Avena sativa L.) в Югоизточна България    
Дина Атанасова • Василина Манева • Милен Чанев   229 - 234
 
Влияние на посевната норма и торенето върху добива на зърно от ръж сорт Милениум и Популация ръж    
Веселина Стоянова • Василина Манева • Дина Атанасова   235 - 242
 
Листни въшки (Hemiptera: Aphididae) при камут (Triticum turanicum J.), отглеждан в биологично земеделие    
Василина Манева • Дина Атанасова   243 - 250
 
Скрининг на ечемичени сортове за устойчивост към Sitobion avenae (F.) и Rhopalosiphum padi (L.)    
Василина Манева • Дарина Димова • Дина Атанасова   251 - 260