ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Книжка 1
Книжка 2
Книжка 3
1 статия   327 - 333
2 статия   335 - 340
3 статия   341 - 350
4 статия   351 - 358
5 статия   359 - 365
6 статия   367 - 372
7 статия   373 - 376
8 статия   377 - 382
9 статия   383 - 390
10 статия   391 - 395
11 статия   397 - 403
12 статия   405 - 412
13 статия   413 - 419
14 статия   421 - 424
15 статия   425 - 434
16 статия   435 - 440
17 статия   441 - 446
18 статия   447 - 452
19 статия   453 - 456
20 статия   457 - 462
21 статия   463 - 467
22 статия   469 - 474
23 статия   475 - 478
Книжка 4
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ
 
КОЛОРИТ – НОВ СОРТ ТРИТИКАЛЕ ЗА ЗЪРНО
  Валентин Байчев  
Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево
 
     Резюме
 
Проучването е проведено в ДЗИ, Генерал Тошево за период от три години, при полски условия. Направено е сравнение на новопризнатия сорт тритикале “Колорит” с ръжта “Данае”, полското тритикале “Ласко” и по-рано създадените български сортове. Изследвани са показателите: параметри на продуктивност на посева, дата на изкласяване, височина на растенията, добив зърно, маса на 1000 зърна и хектолитрово (обемно) тегло. Установени са взаимовръзките на параметрите, определящи продуктивността на посева, като същата за “Колорит” се формира главно за сметка на броя и теглото на зърната от клас. Получените резултати доказват, че новосъздадения сорт притежава висок продуктивен потенциал и превишава по добив зърно всички сортове, участващи в изследването, но по отношение на показателите височина на растенията и хектолитрово тегло не е постигнато добро съчетание.

Ключови думи: Параметри на продуктивност на посева – Добив – Сравнение - Характеристика