ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Книжка 1
Книжка 2
1 статия   183 - 202
2 статия   203 - 218
3 статия   219 - 225
4 статия   227 - 232
5 статия   233 - 241
6 статия   243 - 248
7 статия   249 - 258
8 статия   259 - 264
9 статия   265 - 272
10 статия   273 - 288
11 статия   289 - 295
12 статия   297 - 302
13 статия   303 - 310
14 статия   311 - 317
15 статия   319 - 326
16 статия   327 - 337
17 статия   339 - 346
18 статия   347 - 351
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия ОБЩО ЗЕМЕДЕЛИЕ И АГРОТЕХНИКА
 
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ КОНСТРУКЦИЯТА НА КОСАЧКА
ЗА БОБОВИ КУЛТУРИ
  Радко Михайлов1, Илия Илиев2  
1 - ТУ - Варна, Добруджански технологичен колеж, Добрич
2 - Добруджански земеделски институт, Генерал Тошево
 
     Резюме
 
Обект на изследване е съществуваща в практиката навесна тракторна косачка за зрял фасул. Целта е да се подобри работата на косачката, като се приложат два симетрични механизма, задвижвани от един вал, работещи в противофаза и статично уравновесени. С компютърна програма за 3D-конструиране е създаден модел на косачката. Чрез програмата COSMOSXpress е симулирано и изчислено напрегнатото и деформационно състояние на най-натоварените детайли в конструкцията. Пресметнати са масовоинерционните характеристики на звената на механизмите, които преобразуват входното въртеливо движение. Резултатите от изследването са изходна база за създаването на експериментален прототип на косачката.

Ключови думи: Фасул – Прибиране – Косачка - Компютърна анимация.