ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Книжка 1
Книжка 2
1 статия   195 - 220
2 статия   221 - 232
3 статия   233 - 241
4 статия   243 - 253
5 статия   255 - 261
6 статия   263 - 267
7 статия   269 - 274
8 статия   275 - 284
9 статия   285 - 292
10 статия   293 - 298
11 статия   299 - 303
12 статия   305 - 311
13 статия   313 - 333
14 статия   335 - 340
15 статия   341 - 349
16 статия   351 - 362
17 статия   363 - 376
18 статия   377 - 381
19 статия   383 - 388
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия ОБЩО ЗЕМЕДЕЛИЕ И АГРОТЕХНИКА
 
ВЛИЯНИЕ НА ПОСЕВНАТА НОРМА ВЪРХУ ЗАПЛЕВЕЛЯВАНЕТО
НА БИОЛОГИЧНО ОТГЛЕЖДАНИТЕ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ
  Дина Атанасова, Величка Котева, Емил Дачев  
Институт по земеделие – Карнобат
 
     Резюме
 
През периода 2009-2011 г. в Института по земеделие – Карнобат в сертифицирано поле за биологично земеделие е изведен полски опит. Изпитани са житните култури – зимен ечемик, пшеница, ръж, тритикале и овес и четири посевни норми – оптимална за всяка култура и завишени с 25, 50 и 75%. Повишаването на сеитбените норми способства за понижаване на заплевеляването. При зимния ечемик оптималната норма може да се завиши с 25%, а при пшеницата – с 50%, като при това заплевеляването намалява почти два пъти. При ръжта и тритикалето заплевеляването е ниско и с увеличаването на посевните норми не се променя съществено. При голозърнестия овес степента на заплевеляване започва да намалява при увеличаване на сеитбените норми с 50 и 75%.

Ключови думи: биологично земеделие – заплевеляване – зърнено-житни култури – сеитбени норми