ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Книжка 1
Книжка 2
1 статия   195 - 220
2 статия   221 - 232
3 статия   233 - 241
4 статия   243 - 253
5 статия   255 - 261
6 статия   263 - 267
7 статия   269 - 274
8 статия   275 - 284
9 статия   285 - 292
10 статия   293 - 298
11 статия   299 - 303
12 статия   305 - 311
13 статия   313 - 333
14 статия   335 - 340
15 статия   341 - 349
16 статия   351 - 362
17 статия   363 - 376
18 статия   377 - 381
19 статия   383 - 388
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ
 
ФАРИНОГРАФСКИ РЕОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА
НА НОВИ БЪЛГАРСКИ СОРТОВЕ ТВЪРДА ПШЕНИЦА
  Иванка Петрова, Борис Божилов, Надка Михалкова  
Институт по криобиология и хранителни технологии - София
 
     Резюме
 
Направена е фаринографска реологична оценка на 97 проби от подложени на официално държавно сортоизпитване 9 нови български сорта зимна твърда пшеница Звездица, Деяна, Виктория, Деница, Предел, Северина, Дени, Елбрус и Мирела, както и от сорта стандарт за качество Сатурн 1, отгледани на експериментални полета за извеждане на конкурсни сортови опити през периода 2004-2010. Сортовете Звездица, Деяна, Виктория и Деница са изпитвани през периода 2004-2006, Предел и Северина през 2005-2007, Дени и Елбрус през 2007-2009 и Мирела през 2008-2010. Реологичното изследване на грисовите теста е направено с Brabender фаринограф при ниска и еднаква за всички проби абсорбция на вода 36,5%, аналогична на тази в макароненото производство, задна настройка на 50 грамовата месачка и повишена чувствителност на замесване. Отчитаните характеристики на фаринографския профил са следните: време за достигане на максималната консистенция на тестото; максимална консистенция; толерансен индекс и ширина на фаринограмата. Получените фаринограми на сортовете при високо и ниско съдържание на протеина в гриса илюстрират значителните разлики във фаринографския профил на българските твърди пшеници с различна глутенова сила. По-силните теста от, Предел, Деница, Северина и Елбрус се отличават с по-дълго време за развитие на тестото, по-широка крива и по-бавно падане на консистенцията при месене в сравнение с тестата от по-слабите пшеници Звездица, Даяна, Виктория и Дени.

Ключови думи: Ттвърда пшеница – Фаринограф - Реология - Качество на глутена