ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ
издание на
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
гр. Генерал Тошево
 

търсене по автор

НАЧАЛО
Условия за публикуване
Редакционна колегия
Изисквания към авторите
Етични правила
Том XIV, 2021
Том XIII, 2020
Том XII, 2019
Том XI, 2018
Том X, 2016
Том IX, 2014
Том VIII, 2012
Том VII, 2011
Книжка 1
1 статия   7 - 18
2 статия   19 - 27
3 статия   29 - 40
4 статия   41 - 47
5 статия   49 - 61
6 статия   63 - 70
7 статия   71 - 81
8 статия   83 - 94
9 статия   95 - 106
10 статия   107 - 118
11 статия   119 - 130
12 статия   131 - 142
13 статия   143 - 154
14 статия   155 - 165
15 статия   167 - 177
16 статия   179 - 188
Книжка 2
Том VI, 2010
Том V, 2009
Том IV, 2007
Том III, 2006
Том II, 2005
Том I, 2004
Публикационнен процес
Статия
 Пълна версия СЕЛЕКЦИЯ НА ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ
 
ТРИТИКАЛЕ " РЕСПЕКТ" – НОВ ВИСОКОПРОДУКТИВЕН СОРТ
С УНИКАЛНА СТУДОУСТОЙЧИВОСТ
  Валентив Байчев, Татяна Петрова  
Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево
 
     Резюме
 
В проучването, проведено през периода 2007 – 2010г. в Добруджански земеделски иниститут, са представени данни за новия сорт тритикале Респект, сравнени с наши по-стари сортове, полските сортове Ласко и Престо и ръжта Данае. Изследвани са показателите дата на изкласяване, височина на растенията, абсолютен и относителен добив и студоустойчивостта, изразена, като процент живи растения, след замразяване. Последният показател е проучен при условията на изкуствен климат в хладилни камери, а останалите при полски условия. Установено е, че тритикале Респект изкласява по-късно от стандарта Ракита, но узрява заедно с него. По височина на растенията също се изравнява със споменатия стандарт, при наличие на висока устойчивост на полягане. Добивът зърно от сорт Респект е достоверно по-висок, спрямо стандартите и всички сортове, участващи в проучването. Студоустойчивостта е на много високо ниво (като пшеницата Мироновска 808) и по това качество Респект няма конкурент в страната.

Ключови думи: Тритикале – Дата на изкласяване – Виссочина на растенията – Добив зърно – Студоустойчивост